Terapia 

Konsultacja wstępna akupunktury & ziołolecznictwa

Kontynuacja akupunktury & ziołolecznictwa

Krótka konsultacja akupunktury lub ziołolecznictwa

*Ceny mogą ulec zmianie.

*Taryfy są zawierają 21 % VAT.

Iza van Geelen jest członkiem NVA (Stowarzyszenia Akupunkturzystów Zawodowych w Holandii).

• NVA beroepsvereniging voor acupuncturisten D4121

• Registracja BiG (pielęgniarka niveau 4): 99048934330

• AGB Kod 90106064

• AGB Kod firmowy 90065291

Wielu ubezpieczeń zdrowotnych zwraca koszty zabiegu akupunktury z pakietu uzupełniającego.

Na stronie internetowej Zorgwijzer możesz zobaczyć przegląd maksymalnej kwoty zwrotu z ubezpieczenia (aanvullende verzekering) w ciągu roku kalendarzowego.

Po każdym zabiegu faktura jest wysyłana mailem. Refundacja zabiegu akupunktury dotyczy tylko ubezpieczonych w Holandii.

Pacjent ma prawo odwołania lub zmiany daty wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem. W innym wypadku pacjent ponosi koszty wizyty.


Cena

€ 95,00

€ 76,00

€ 55,00